مزایای اکولوژیک (Roof garden)بام سبز

مزایای اکولوژیک (Roof garden)بام سبز

۱.کاهش هدر رفتن انرژری از طریق آخرین طبقه ساختمان

روف گاردن(بام سبز)از تابش اشعه های نور آفتاب محافظت میکند وبه طور غیر مستقیم در  کاردن از خنک کردن و کاهش انتقال حرارت نقش داردـ روف گاردن(بام سبز)از طریق کاهش نوسانات گرمایی بر روی سطح خارجی بام و از طریق گرمایی لایه های سقف به کمک کردن فضای زیر در تابستان و گرم ماندن در زمستان تاثیر داردـ

نتایج یک تحقیق در دانشگاه تورنتو نشان میدهد که روف گاردن (بام سبز)در اقلیم سردسیر نیز کاربرد لازم جهت نگه داشتن فضا را دارندـ

۲ـ تولید هوای سالم و جذب آلاینده هوا

۳ـجذب دی اکسیدکربن وتولید اکسیژن و روطوبت

۴ـ محافظت کامل از لایه ایزولاسیون بام در مقابل عوامل جوی

۵ـ بهبود مناظر اطراف ساختمان با فراهم کردن یک فضای سبز زیبا

۶ـعایق صوتی برای سقف واحدهای طبقه آخر ساختمان با کاهش و تعدیل شدت صداهایی که تا db18 وارد ساختمان می‌شود و به میزان db3 یا بیشتر خارج می‌شود

۷ـکاهش ۵۰ تا ۹۰ درصدی نیاز به آبیاری فضای سبز با ذخیره آب

۸ـ امکان پرورش میوه، سبزی وگل

(با شرکت زیست محیطی حباب متفاوت و خاص باشیدـ)

اشتراك گذاری نوشته


رفتن به نوارابزار